Sunday, 27 August 2006

Chiến tranh và hòa bình

(Hehe. Chỗ này phải đính chính là hôm đó không dùng "Chiến tranh và hòa bình" nhé. Quả đó là tớ nhân tiện tắm luôn, cũng cả tuần roài còn giề...)Image

Chiến tranh và hòa bình
Một buổi tối. NgocCH, Tuanbass, VietTQ đang ngồi buôn dưa lê ngắm hàng ở Wonder. Chợt, ò í e.

Thấy tuanbass lôi con mobi cổ lỗ sĩ ra. Từ con mobi, 1 giọng oanh vàng phát ra với một tần số đủ để

xuyen thấu qua mọi vật cản, đồng thời phản hồi khắp nơi trong Wonder, rồi cuối cùng hội tụ tại tai

của Tuanbass. "Tuanbass đang ở đâu đấy? Hả? Ngắm hàng à? Ở đâu thì cũng về ngay. Nhà có việc

gấp. Trong vòng 5 phút nữa phải về đến nhà. Mà trước khi về nhà thì nhớ ghé đâu kiếm cuộn giấy vệ

sinh. Ở nhà hết rồi mà thằng Tuấn chuối nó sắp ... rồi". Mie, bây giờ là 10 giờ tối kiếm đếch đâu ra

hàng hiếm đấy. Sau 1 vòng lượn khắp phố phường DN, Tuanbass quay trở lại Wonder với 2 bàn tay

trắng. Với vẻ mặt nghiêm trọng, túm lấy anh chàng bồi bàn đầu tiên mình gặp, hỏi gấp gáp: "em ơi có

giấy vệ sinh không?"."Anh cứ đi thẳng, rẽ trái rồi lại rẽ phải".Mie, mình có cần đi ... đâu cần là cần

giấy cơ mà, chắc là thằng nàynhinf vẻ mặt hoảng loạn của tuanbass mà tưởng nhầm ...Nói mãi nó

cũng hiểu, nó đi thẳng rẽ trái rồi rẽ phải một lúc mang ra 2 cuộn giấy to vật rồi nhăn nhở: nhà hàng

bon em free cho anh. mie, lần sau nhà hết giấy thì cứ ra Wonder mà uống cafe.

Hộc tốc phi về nhà, phi thẳng lên tầng 3, đã thấy tuấn chuối vểnh râu ngồi đọc "Chiến tranh và hòa

bình". Ở nhà vẫn chưa có giấy. TuanTA cho biết Tuan chuối vừa exit xong. Chẳng biết nó làm thế nào

?Chẳng lẽ ....? Hay là nó dùng "Chiến tranh và hòa bình"?

No comments:

Post a Comment