Thursday, 28 May 2009

A kinder, gentler IMF

Đó là nhận xét của Dani Rodrik về quan điểm của IMF đối với chính sách tài khóa của các nước kém phát triển (cụ thể là các nước châu Phi Hạ Sahara). Đây là một điều mới mẻ từ IMF, khi tổ chức này cho rằng có thể chấp nhận thực hiện chính sách tài khóa thâm hụt ngay cả đối với một số nước nghèo nhất thế giới (mức độ tùy thuộc vào mức nợ hiện hành của từng nước). Các nước này được khuyến nghị tăng cường đầu tư công vào cơ sở hạ tầng và mạng lưới an sinh xã hội. Một khuyến nghị nữa mà cá nhân tôi rất đồng ý là không cắt giảm thuế.
Tất nhiên, IMF không hoàn toàn từ bỏ quan điểm về cân bằng ngân sách vốn gây tranh luận rất nhiều. IMF cho rằng, đối với các nền kinh tế dựa vào tài nguyên, khi các cú shock tập trung vào một vài ngành và lĩnh vực nhất định, thì chính sách kích thích tài khóa khó có thể đưa vốn và lao động hoạt động trở lại như trước vì sự hạn chế của khả năng lưu chuyển nội ngành. Và chính sách này cũng cần phải chấm dứt sau khi đối phó với khủng hoảng để tránh các vấn đề về nợ nần trong tương lai.

1 comment:

  1. Anh đi đâu mà 2 tuần rồi không thấy viết gì trên Blog ?

    ReplyDelete